Det är ansträngande för ögonen att arbeta vid datorskärm. Ett par glasögon speciellt anpassade för närarbete kan vara lösningen, för att inte känna dig trött i ögonen efter ett par timmars arbete.

Med rätt sorts glasögon och styrka så kan de höja din prestationsförmåga och arbetsglädjen. Vi har kompetens i arbetsmedicin. Det är en fördjupad utbildning inom ergonomi, belysning och synhjälpmedel på arbetsplatsen, med inriktning på skydd och komfort.

Kontakta oss för tidsbokning eller mer information.

Förebygg ögonskador

Glasögon kan också utgöra ett skydd och förebygga ögonskador. Vi har även skyddsbågar och kan erbjuda CE märkta skyddsbågar och glas.

Sedan 1 juli 1995 måste all ny personlig skyddsutrustning vara CE märkt enligt Arbetsmiljöverket ”Utförande av personlig skyddsutrustning 1996:7”.

Gällande skyddsglasögon måste båge och glas testas tillsammans som en enhet för att bli CE märkta. De måste uppfylla kraven om hållfasthet och tillverkning som anges i EU direktiv 89/686/EEC. Det är arbetsgivarens ansvar att uppge den nödvändiga säkerhetsklassifieringen för skyddsglasögon, så att de uppfyller skyddskraven på arbetsplatsen.

Avseende slagtålighet finns det två olika klasser för skyddsglasögon:

  • S klass Dropballtest 22 mm stålkulla (44g) släpps från 1,3 meters höjd
  • F klass Beskjutning med 6 mm stålkulla 45 m/s.